French Antarctica - 1972
81

Price: 10,00 EUR
81

French Polynesia - 1968
81/3

Price: 20,00 EUR
81/3

French Antarctica - 1973
82

Price: 20,00 EUR
82

Tuvalu - 1979
83/100+144

Price: 15,00 EUR
83/100+144

Tuvalu - 1979
83/100 (18KB)

Price: 60,00 EUR
83/100 (18KB)

French Antarctica - 1973
83/4

Price: 10,00 EUR
83/4

Papua New Guinea - 1966
83/94

Price: 35,00 EUR
83/94

Penrhyn - 1976
83/5+Bl.3

Price: 6,00 EUR
83/5+Bl.3

French Polynesia - 1968
83

Price: 8,00 EUR
83