French Polynesia - 1996
709+Bl.21

Price: 8,00 EUR
709+Bl.21

New Caledonia - 1983
710/2

Price: 4,00 EUR
710/2

French Polynesia - 1996
710/2

Price: 5,00 EUR
710/2

Fiji - 1994
Bl.12

Price: 8,00 EUR
Bl.12

Papua New Guinea - 1994
Bl.6

Price: 5,00 EUR
Bl.6

Vanuatu - 1985
712/5 (4Bl.)

Price: 16,00 EUR
712/5 (4Bl.)

Vanuatu - 1985
712/5

Price: 4,00 EUR
712/5

Falklands - 1998
713/24

Price: 50,00 EUR
713/24

Aitutaki - 1993
713/5

Price: 10,00 EUR
713/5