Falklands - 1984
407/10

Price: 4,00 EUR
407/10

New Caledonia - 1964
407

Price: 6,00 EUR
407

South Georgie - 2005
407/10

Price: 10,00 EUR
407/10

New Caledonia - 1964
407 (Proof Copy)

Price: 25,00 EUR
407 (Proof Copy)

Ships - 1984
407/10 GP

Price: 11,00 EUR
407/10 GP

Arctica & Antarctica - 2005
407/10 GP

Price: 30,00 EUR
407/10 GP

Heritage - 1984
407/8

Price: 8,00 EUR
407/8

World War - 1992
407 XXXIX

Price: 2,00 EUR
407 XXXIX

Moon Landing - 1979
407/12+Bl.18

Price: 6,00 EUR
407/12+Bl.18