British Antarctica - 1974
45/59 CY (8val.)

Price: 16,00 EUR
45/59 CY (8val.)

Norfolk - 1962
45/50

Price: 8,00 EUR
45/50

French Polynesia - 1965
45/7

Price: 45,00 EUR
45/7

Niutao - 1985
NIU 45/56

Price: 9,00 EUR
NIU 45/56

Nanumea - 1985
NANE 45/52 (10)

Price: 40,00 EUR
NANE 45/52 (10)

Nanumea - 1985
NANE 45/52 Proof

Price: 60,00 EUR
NANE 45/52 Proof

French Antarctica - 1969
46/8 (4Bl.)

Price: 260,00 EUR
46/8 (4Bl.)

French Antarctica - 1969
46

Price: 20,00 EUR
46

Papua New Guinea - 1962
46/8+50/1

Price: 4,00 EUR
46/8+50/1