French Polynesia - 1984
397+Bl.8

Price: 12,00 EUR
397+Bl.8

Christmas Islands - 1994
397/401

Price: 30,00 EUR
397/401

Plants - 1965
397/401 (OnlyY1965)

Price: 25,00 EUR
397/401 (OnlyY1965)

Ships - 1986
397/400

Price: 3,00 EUR
397/400

Shells & Corals - 1974
397/410 (17.5.74)

Price: 14,00 EUR
397/410 (17.5.74)

Shells & Corals - 1974
397/412 (VerticalPaar)B

Price: 200,00 EUR
397/412 (VerticalPaar)B

Shells & Corals - 1974
397/412 (VerticalPaar)BK

Price: 250,00 EUR
397/412 (VerticalPaar)BK

Shells & Corals - 1974
397/412 (HorizontalPaar)B

Price: 180,00 EUR
397/412 (HorizontalPaar)B

Shells & Corals - 1974
397/412 (HorizontalPaar)Bk

Price: 250,00 EUR
397/412 (HorizontalPaar)Bk