Australia - 1968
398/403

Price: 8,00 EUR
398/403

Christmas - 1993
398/9

Price: 3,00 EUR
398/9

French Antarctica - 1999
399

Price: 8,00 EUR
399

Niuafo´ou - 2002
399/401+Bl.35

Price: 14,00 EUR
399/401+Bl.35

French Polynesia - 1984
399

Price: 12,00 EUR
399

Christmas - 1993
398/9+403/4

Price: 4,00 EUR
398/9+403/4

Money - 2010
Bl.44

Price: 8,00 EUR
Bl.44

Ships - 1972
399/403 AIR

Price: 30,00 EUR
399/403 AIR

British Antarctica - 2005
400/3

Price: 20,00 EUR
400/3