Micronesia - 1996
464/88

Price: 25,00 EUR
464/88

Aviation - 2009
464/7

Price: 12,00 EUR
464/7

New Caledonia - 1969
465 MB

Price: 50,00 EUR
465 MB

New Caledonia - 1969
465

Price: 25,00 EUR
465

Pitcairn - 1995
465/8

Price: 8,00 EUR
465/8

French Polynesia - 1986
464/6+515/7

Price: 8,00 EUR
464/6+515/7

Norfolk - 1989
466

Price: 2,00 EUR
466

Wallis & Futuna - 1984
466

Price: 4,00 EUR
466

Flags - 1975
466/8 (2)B

Price: 20,00 EUR
466/8 (2)B