Marshall Islands - 1985
62/6

Price: 7,00 EUR
62/6

Papua New Guinea - 1964
62/72

Price: 22,00 EUR
62/72

French Polynesia - 1966
63/6

Price: 26,00 EUR
63/6

British Antarctica - 1977
64/7

Price: 25,00 EUR
64/7

British Antarctica - 1977
64/7 (2)

Price: 50,00 EUR
64/7 (2)

French Antarctica - 1971
65/6 (No.65 faul)

Price: 15,00 EUR
65/6 (No.65 faul)

Niuafo´ou - 1986
65/74

Price: 50,00 EUR
65/74

Palau - 1985
65/9

Price: 5,00 EUR
65/9

Ross Depandency - 2000
66/71

Price: 12,00 EUR
66/71