Tuvalu - 1992
619/32

Price: 18,00 EUR
619/32

Nauru - 2005
619/21

Price: 10,00 EUR
619/21

French Polynesia - 1992
619/20

Price: 4,00 EUR
619/20

Falklands - 1994
620/5

Price: 10,00 EUR
620/5

Papua New Guinea - 1990
620/1

Price: 4,00 EUR
620/1

Vanuatu - 1988
621/34

Price: 20,00 EUR
621/34

French Polynesia - 1992
621

Price: 5,00 EUR
621

Samoa - 1987
621/4+Bl.41

Price: 9,00 EUR
621/4+Bl.41

Kiribati - 1993
Bl.21

Price: 20,00 EUR
Bl.21