Australia - 1964
339/45 (4Bl.)

Price: 60,00 EUR
339/45 (4Bl.)

Australia - 1964
339/45

Price: 19,00 EUR
339/45

French Antarctica - 1995
339

Price: 8,00 EUR
339

Norfolk - 1984
339/43

Price: 8,00 EUR
339/43

French Polynesia - 1981
339/42

Price: 8,00 EUR
339/42

Wallis & Futuna - 1979
339/41

Price: 6,00 EUR
339/41

Wallis & Futuna - 1979
339/41 (4Bl.)

Price: 22,00 EUR
339/41 (4Bl.)

Ships - 1995
339 (2)

Price: 20,00 EUR
339 (2)

Owls - 1984
339/43 (2)

Price: 16,00 EUR
339/43 (2)