Ships - 1983
315/7 (6Bl)

Price: 18,00 EUR
315/7 (6Bl)

Minerals - 1994
315 (5)

Price: 5,00 EUR
315 (5)

Aitutaki - 1979
316/21(2KB)+Bl.27

Price: 20,00 EUR
316/21(2KB)+Bl.27

Aitutaki - 1979
316/21+Bl.27

Price: 8,00 EUR
316/21+Bl.27

Domestic Animals - 1981
316/9

Price: 4,00 EUR
316/9

Domestic Animals - 1981
316/9 GP

Price: 10,00 EUR
316/9 GP

Stamps on stamps - 1979
316/21+Bl.27

Price: 8,00 EUR
316/21+Bl.27

French Polynesia - 1980
318/21

Price: 8,00 EUR
318/21

Palau - 1990
318/37

Price: 20,00 EUR
318/37