Wallis & Futuna - 1988
552+71

Price: 3,00 EUR
552+71

French Polynesia - 1990
553/6+62+Bl.17

Price: 55,00 EUR
553/6+62+Bl.17

Nauru - 2003
553/6

Price: 10,00 EUR
553/6

Papua New Guinea - 1987
553/6

Price: 5,00 EUR
553/6

French Polynesia - 1990
553/6

Price: 40,00 EUR
553/6

Nauru - 2003
553/6 KB

Price: 30,00 EUR
553/6 KB

Niue - 1984
554/69

Price: 40,00 EUR
554/69

Aitutaki - 1985
554/8

Price: 8,00 EUR
554/8

Aitutaki - 1985
554/8 (2)

Price: 16,00 EUR
554/8 (2)