Niuafo´ou - 1983
27/41

Price: 50,00 EUR
27/41

French Antarctica - 1962
27

Price: 20,00 EUR
27

ATM - 1993
27/32 ATM

Price: 9,00 EUR
27/32 ATM

Royalties - 1978
D 27/8

Price: 12,00 EUR
D 27/8

Definitives - 1983
27/41

Price: 80,00 EUR
27/41

French Antarctica - 1963
28

Price: 60,00 EUR
28

Niue - 1994
D 28/9 (O.H.M.S.)

Price: 18,00 EUR
D 28/9 (O.H.M.S.)

Niue - 1994
D 28/30 (O.H.M.S.)

Price: 35,00 EUR
D 28/30 (O.H.M.S.)

Rarotonga - 2011
28/42(KB)

Price: 36,00 EUR
28/42(KB)