Queen - 2003
352

Price: 10,00 EUR
352

Christmas Islands - 1992
353/60+65/72

Price: 22,00 EUR
353/60+65/72

French Antarctica - 1996
353

Price: 8,00 EUR
353

Marshall Islands - 1991
353/6 XXI

Price: 6,00 EUR
353/6 XXI

South Georgie - 2002
353/6

Price: 14,00 EUR
353/6

Wallis & Futuna - 1979
353/4

Price: 6,00 EUR
353/4

Wallis & Futuna - 1979
353/4 (Proof Copy)

Price: 30,00 EUR
353/4 (Proof Copy)

New Caledonia - 1953
353 (Proof Copy-DeLuxe)

Price: 50,00 EUR
353 (Proof Copy-DeLuxe)

British Antarctica - 2003
353/6(KB)

Price: 35,00 EUR
353/6(KB)