Australia - 1966
374/9

Price: 30,00 EUR
374/9

Christmas Islands - 1992
374/8

Price: 8,00 EUR
374/8

New Caledonia - 1960
374/6

Price: 8,00 EUR
374/6

French Antarctica - 1998
375

Price: 9,00 EUR
375

Micronesia - 1994
Bl.13

Price: 5,00 EUR
Bl.13

Nauru - 1991
375/86

Price: 12,00 EUR
375/86

French Polynesia - 1983
375

Price: 14,00 EUR
375

Cocos Islands - 1999
375/94

Price: 15,00 EUR
375/94

Fiji - 1978
375/7 FDC

Price: 8,00 EUR
375/7 FDC