Automobiles - 1973
2749/64A White

Price: 30,00 EUR
2749/64A White

Automobiles - 1973
2749/64B White

Price: 30,00 EUR
2749/64B White

Flowers - 1986
2752/3

Price: 4,00 EUR
2752/3

China (Taiwan) - 2002
2754/63

Price: 10,00 EUR
2754/63

Birds - 2002
2754/63

Price: 5,00 EUR
2754/63

Tennis - 1986
2755/8 (KB)

Price: 20,00 EUR
2755/8 (KB)

Tennis - 1986
2755/8+KB

Price: 25,00 EUR
2755/8+KB

Domestic Animals - 1998
2766/73

Price: 6,00 EUR
2766/73

Cities - 1996
Bl.78 I

Price: 18,00 EUR
Bl.78 I