Railways - 2000
2054/9

Price: 6,00 EUR
2054/9

Railways - 2000
2054/9+Bl.267

Price: 12,00 EUR
2054/9+Bl.267

Maldive Islands - 1993
2055/6

Price: 7,00 EUR
2055/6

Maldive Islands - 1993
2055/6+Bl.300

Price: 12,00 EUR
2055/6+Bl.300

Disney - 1993
2058/63

Price: 2,00 EUR
2058/63

Syria - 2000
2060/1+Bl.96

Price: 7,00 EUR
2060/1+Bl.96

Moscow 80 - 1980
Bl.A84 A/B

Price: 15,00 EUR
Bl.A84 A/B

Flowers - 1991
2060/74+79+2246

Price: 30,00 EUR
2060/74+79+2246

Korea 2002 - 1999
Bl.669

Price: 4,00 EUR
Bl.669