Ceylon - 2007
1648/63

Price: 12,00 EUR
1648/63

Indonesia - 1996
1648/51(KB)

Price: 5,00 EUR
1648/51(KB)

WWF - 1996
1648/51 (KB)

Price: 8,00 EUR
1648/51 (KB)

Animals - 2001
1648/50

Price: 8,00 EUR
1648/50

Animals - 2001
1648/50+Bl.95

Price: 18,00 EUR
1648/50+Bl.95

R.Hill - 1981
1649/54

Price: 18,00 EUR
1649/54

R.Hill - 1981
1649/54+Bl.210/1

Price: 60,00 EUR
1649/54+Bl.210/1

Stamps on stamps - 1981
1649/54A/B+Bl.210/1

Price: 120,00 EUR
1649/54A/B+Bl.210/1

Stamps on stamps - 1981
1649/54 (6LuxBl)

Price: 65,00 EUR
1649/54 (6LuxBl)