Flowers - 1990
1501/2

Price: 6,00 EUR
1501/2

Maps - 2008
1501

Price: 4,00 EUR
1501

DeGaulle - 1970
No Cat.

Price: 16,00 EUR
No Cat.

Birds - 1971
1502/4

Price: 5,00 EUR
1502/4

Presidents - 1970
No Cat.

Price: 20,00 EUR
No Cat.

Heritage - 2007
1503+97+1618

Price: 18,00 EUR
1503+97+1618

Animals - 1982
1504/7

Price: 6,00 EUR
1504/7

Flowers - 1987
1504/8 C

Price: 20,00 EUR
1504/8 C

Art & Antique - 1971
1505/8

Price: 7,00 EUR
1505/8