Fujeira - 1973
1391/400 (5)A

Price: 20,00 EUR
1391/400 (5)A

Germany 74 - 1973
1391/1400 (10LuxBl)

Price: 40,00 EUR
1391/1400 (10LuxBl)

Bhutan - 1991
Bl.298/311 (2SCAN)

Price: 80,00 EUR
Bl.298/311 (2SCAN)

Syria - 1978
1394/8

Price: 14,00 EUR
1394/8

Birds - 1978
1394/8

Price: 20,00 EUR
1394/8

Jordan - 1988
1395/400+Bl.58

Price: 36,00 EUR
1395/400+Bl.58

Maldive Islands - 1990
1395/9+Bl.163

Price: 8,00 EUR
1395/9+Bl.163

Railways - 1981
1395/6

Price: 4,00 EUR
1395/6

Railways - 1990
1396/9+Bl.28B

Price: 12,00 EUR
1396/9+Bl.28B