Saporo 72 - 1970
Bl.147

Price: 6,00 EUR
Bl.147

Saporo 72 - 1970
Bl.147/8

Price: 20,00 EUR
Bl.147/8

Tourism - 1991
1257/60

Price: 6,00 EUR
1257/60

Trees - 1987
1257/62

Price: 6,00 EUR
1257/62

Indonesia - 1988
1258/9

Price: 4,00 EUR
1258/9

Insects - 1982
1258/65 B

Price: 14,00 EUR
1258/65 B

Indonesia - 1988
1260/5+Bl.60/1A/B

Price: 50,00 EUR
1260/5+Bl.60/1A/B

Paintings - 1972
1260+

Price: 10,00 EUR
1260+

Paintings - 1972
1260+ (8LuxBl)

Price: 20,00 EUR
1260+ (8LuxBl)