Football - 1971
1237/44 (8LuxBl)

Price: 32,00 EUR
1237/44 (8LuxBl)

Tourism - 1987
1237/9

Price: 5,00 EUR
1237/9

Sport - 1999
1238/30

Price: 3,00 EUR
1238/30

Munchen 72 - 1970
Bl.145

Price: 5,00 EUR
Bl.145

Munchen 72 - 1970
Bl.145/6

Price: 18,00 EUR
Bl.145/6

Vietnam - 1982
1240/7

Price: 4,00 EUR
1240/7

Munchen 72 - 1974
1240/5+Bl.41

Price: 16,00 EUR
1240/5+Bl.41

Animals - 1992
1240/3

Price: 4,00 EUR
1240/3

Football - 2004
Bl.45

Price: 8,00 EUR
Bl.45