Prehistoric animals - 1977
1065/71

Price: 6,00 EUR
1065/71

Automobiles - 1971
Bl.309

Price: 4,00 EUR
Bl.309

Space - 1972
Bl.140 VI

Price: 12,00 EUR
Bl.140 VI

Automobiles - 1970
1066/71

Price: 8,00 EUR
1066/71

Space - 1972
1066/81A White

Price: 30,00 EUR
1066/81A White

Space - 1972
1066/81A/B White (2SCAN)

Price: 80,00 EUR
1066/81A/B White (2SCAN)

Moon Landing - 1970
1066/9

Price: 4,00 EUR
1066/9

Singapore - 2001
1067/70

Price: 6,00 EUR
1067/70

Ajman - 1971
1067/72 A+B

Price: 20,00 EUR
1067/72 A+B