Cambodia - 1995
1492/6

Price: 5,00 EUR
1492/6

Birds - 1993
1493/6

Price: 4,00 EUR
1493/6

Korea South - 1986
1494/8C

Price: 20,00 EUR
1494/8C

Fish - 1986
1494/500

Price: 6,00 EUR
1494/500

Birds - 1986
1494/8 A+C

Price: 30,00 EUR
1494/8 A+C

Horses - 2008
Bl.190

Price: 4,00 EUR
Bl.190

Atlanta 96 - 1995
1497/1501 (4Bl)

Price: 25,00 EUR
1497/1501 (4Bl)

Butterflies - 1972
1498/1513A White

Price: 20,00 EUR
1498/1513A White

Butterflies - 1972
1498/1513A/B White (2SCAN)

Price: 70,00 EUR
1498/1513A/B White (2SCAN)