Space - 1972
1000/4 (5LuxBl)

Price: 20,00 EUR
1000/4 (5LuxBl)

Kennedy J.F. - 1963
NoCatal (4Bl)A

Price: 40,00 EUR
NoCatal (4Bl)A

Maldive Islands - 1983
1001/4+Bl.88

Price: 18,00 EUR
1001/4+Bl.88

Ceylon - 1992
1001/4+Bl.49

Price: 18,00 EUR
1001/4+Bl.49

Macau - 1998
Bl.61

Price: 3,00 EUR
Bl.61

Pope - 1971
1001/8 (2)A/B

Price: 20,00 EUR
1001/8 (2)A/B

Pope - 1971
1001/8 (4)B

Price: 28,00 EUR
1001/8 (4)B

Camel - 1970
NoCatal

Price: 20,00 EUR
NoCatal

Animals - 1972
1002/17B White

Price: 30,00 EUR
1002/17B White