Football - 1989
935/6

Price: 8,00 EUR
935/6

Birds - 1980
935/8

Price: 10,00 EUR
935/8

Singapore - 1999
936/9+Bl.64

Price: 13,00 EUR
936/9+Bl.64

Railways - 1982
936/7

Price: 7,00 EUR
936/7

Prehistoric animals - 1982
936/7

Price: 15,00 EUR
936/7

Halleys Comet - 1986
936/42

Price: 6,00 EUR
936/42

Halleys Comet - 1985
936/42+Bl.112

Price: 10,00 EUR
936/42+Bl.112

Ships - 1999
936/9

Price: 8,00 EUR
936/9

Bhutan - 1985
937/44+Bl.123/4

Price: 26,00 EUR
937/44+Bl.123/4