Turtles - 1980
863/8+Bl.63

Price: 13,00 EUR
863/8+Bl.63

Birds - 1992
863/6

Price: 6,00 EUR
863/6

Bhutan - 1984
864/71+Bl.110/1

Price: 25,00 EUR
864/71+Bl.110/1

Paintings - 1972
864/8 B

Price: 6,00 EUR
864/8 B

Paintings - 1972
864/9 (2)B

Price: 12,00 EUR
864/9 (2)B

Paintings - 1972
864/8 (4Bl)B

Price: 20,00 EUR
864/8 (4Bl)B

Paintings - 1972
864/8 (6Bl)B

Price: 30,00 EUR
864/8 (6Bl)B

Automobiles - 1986
865/6

Price: 8,00 EUR
865/6

Apollo - 1971
866 FS

Price: 10,00 EUR
866 FS