Zodiac - 1997
822/3

Price: 6,00 EUR
822/3

Cambodia - 1986
823/6

Price: 12,00 EUR
823/6

Fairy tales - 1971
Bl.161B

Price: 6,00 EUR
Bl.161B

Architecture - 1976
823/6

Price: 15,00 EUR
823/6

Saporo 72 - 1968
Bl.83

Price: 6,00 EUR
Bl.83

Uniforms - 1970
824/31 (4Bl)B

Price: 20,00 EUR
824/31 (4Bl)B

Aviation - 1983
824/7

Price: 8,00 EUR
824/7

Saporo 72 - 1972
824/5+Bl.352

Price: 14,00 EUR
824/5+Bl.352

Red cross - 1963
824/7

Price: 2,00 EUR
824/7