Paintings - 2017
826/33 (4)A

Price: 20,00 EUR
826/33 (4)A

Saporo 72 - 1968
826/31 (4Bl)

Price: 25,00 EUR
826/31 (4Bl)

Animals - 1971
826/9

Price: 7,00 EUR
826/9

Satellite - 1997
826/9

Price: 4,00 EUR
826/9

Birds - 1963
826/31

Price: 6,00 EUR
826/31

Indonesia - 1975
827/9

Price: 10,00 EUR
827/9

Macau - 1995
827/30+Bl.32

Price: 20,00 EUR
827/30+Bl.32

Maldive Islands - 1979
827/31+Bl.58

Price: 10,00 EUR
827/31+Bl.58

Airport - 1995
827/30

Price: 6,00 EUR
827/30