Apollo - 1972
708/13 (6LuxBl)

Price: 50,00 EUR
708/13 (6LuxBl)

Apollo - 1972
708/13 (6RLuxBl)

Price: 40,00 EUR
708/13 (6RLuxBl)

Space - 1966
708/10 A/B

Price: 8,00 EUR
708/10 A/B

Beethoven - 1970
709/18+Bl.71

Price: 14,00 EUR
709/18+Bl.71

Zodiac - 1994
709/12+Bl.30

Price: 16,00 EUR
709/12+Bl.30

United Nations - 1961
709/11+Bl.25

Price: 10,00 EUR
709/11+Bl.25

Rubens - 1977
709

Price: 5,00 EUR
709

Singapore - 1991
710/7+20/3

Price: 40,00 EUR
710/7+20/3

Paintings - 1971
710/7 (4Bl)A/B

Price: 50,00 EUR
710/7 (4Bl)A/B