Satellite - 1976
673/6

Price: 15,00 EUR
673/6

Snakes - 1998
673/7

Price: 5,00 EUR
673/7

WHO - 1980
673/4

Price: 5,00 EUR
673/4

Cats - 1972
Bl.55

Price: 4,00 EUR
Bl.55

Vietnam - 1971
675/80

Price: 5,00 EUR
675/80

Roses - 1972
675/80 (2)B

Price: 8,00 EUR
675/80 (2)B

Roses - 1972
675/80 (4Bl)B

Price: 16,00 EUR
675/80 (4Bl)B

Roses - 1972
675/80 (6LuxBl)

Price: 25,00 EUR
675/80 (6LuxBl)

Orchids - 1984
675/8+Bl.26

Price: 30,00 EUR
675/8+Bl.26