Singapore - 1988
563/4

Price: 7,00 EUR
563/4

Space - 1972
563/72

Price: 6,00 EUR
563/72

Apollo - 1972
563/72 (2)B

Price: 18,00 EUR
563/72 (2)B

Apollo - 1972
563/72 (4Bl)B

Price: 35,00 EUR
563/72 (4Bl)B

Trees - 1995
563/6+Bl.8

Price: 9,00 EUR
563/6+Bl.8

Aviation - 1997
563/4

Price: 8,00 EUR
563/4

Weapons - 1995
564/7+Bl.11

Price: 8,00 EUR
564/7+Bl.11

Sport - 1982
564/5

Price: 6,00 EUR
564/5

Singapore - 1989
565/8

Price: 7,00 EUR
565/8