Sport - 1994
538/9+569/70+668/71

Price: 16,00 EUR
538/9+569/70+668/71

Flags - 1980
538/41

Price: 4,00 EUR
538/41

Saporo 72 - 1971
Bl.99A

Price: 4,00 EUR
Bl.99A

Grenoble 68 - 1968
Bl.106

Price: 8,00 EUR
Bl.106

Saporo 72 - 1971
Bl.99A/B

Price: 12,00 EUR
Bl.99A/B

Birds - 1988
539

Price: 6,00 EUR
539

Organization - 1968
539/40+Bl.13

Price: 6,00 EUR
539/40+Bl.13

Tourism - 1951
539/42

Price: 40,00 EUR
539/42

Art & Antique - 1987
539/41

Price: 4,00 EUR
539/41