Space - 1971
529/32 (4LuxBl)

Price: 30,00 EUR
529/32 (4LuxBl)

Space - 1971
529/32 (4RLuxBl)

Price: 50,00 EUR
529/32 (4RLuxBl)

Chess - 2002
Bl.52

Price: 7,00 EUR
Bl.52

Definitives - 1955
529/35 (4Bl)

Price: 150,00 EUR
529/35 (4Bl)

Skiing - 1955
529/35+87/9+652 K

Price: 50,00 EUR
529/35+87/9+652 K

Architecture - 1994
529/31

Price: 3,00 EUR
529/31

Dogs - 1972
530/5+Bl.54

Price: 10,00 EUR
530/5+Bl.54

Dogs - 1972
530/5A/B+Bl.54A/B

Price: 30,00 EUR
530/5A/B+Bl.54A/B

Mexico 68 - 1969
530/7+Bl.17

Price: 6,00 EUR
530/7+Bl.17