Sport - 1950
507/10

Price: 240,00 EUR
507/10

Mix - 1996
507/8

Price: 4,00 EUR
507/8

Railways - 1972
Bl.37

Price: 6,00 EUR
Bl.37

Munchen 72 - 1972
Bl.24

Price: 30,00 EUR
Bl.24

Munchen 72 - 1972
508/10 NoComplet

Price: 2,00 EUR
508/10 NoComplet

London 66 - 1966
509/11 (Air)

Price: 5,00 EUR
509/11 (Air)

Paintings - 1968
Bl.80

Price: 6,00 EUR
Bl.80

Flowers - 1964
509/12

Price: 30,00 EUR
509/12

Football - 1996
509/10

Price: 4,00 EUR
509/10