Apollo - 1970
470/4 (5LuxBl)

Price: 50,00 EUR
470/4 (5LuxBl)

Astronomy & Astrlogy - 1949
470

Price: 6,00 EUR
470

Stamps on stamps - 1992
470/3

Price: 4,00 EUR
470/3

Stamps on stamps - 1992
470/3+Bl.7

Price: 8,00 EUR
470/3+Bl.7

Emirates (UAE) - 1995
471/4

Price: 6,00 EUR
471/4

Space - 1973
471/7 (4Bl)

Price: 30,00 EUR
471/7 (4Bl)

Satellite - 1969
471/2

Price: 4,00 EUR
471/2

Space - 1973
471/7

Price: 10,00 EUR
471/7

Insects - 1985
471/2

Price: 8,00 EUR
471/2