Apollo - 1970
291/6 (6LuxBl)

Price: 18,00 EUR
291/6 (6LuxBl)

Animals - 1970
291/4

Price: 10,00 EUR
291/4

Animals - 1973
291/2

Price: 2,00 EUR
291/2

Fishing - 1977
291/4

Price: 5,00 EUR
291/4

Oman - 1986
292

Price: 6,00 EUR
292

Fujeira - 1968
292/301 (FS)A

Price: 100,00 EUR
292/301 (FS)A

Mexico 68 - 1968
292/301A+Bl.B9B

Price: 12,00 EUR
292/301A+Bl.B9B

Mexico 68 - 1968
292/301A/B+Bl.E9A/B

Price: 30,00 EUR
292/301A/B+Bl.E9A/B

Mexico 68 - 1968
292/301 (4Bl)A

Price: 30,00 EUR
292/301 (4Bl)A