Ras al Khaima - 1969
276/80 (5LuxBl)

Price: 22,00 EUR
276/80 (5LuxBl)

Fujeira - 1968
276/83 (6)A

Price: 40,00 EUR
276/83 (6)A

Renoir - 1970
Bl.60B

Price: 10,00 EUR
Bl.60B

Personalities - 1970
276 B

Price: 20,00 EUR
276 B

Animals - 1981
276/8 (2)

Price: 14,00 EUR
276/8 (2)

Animals - 1981
276/8

Price: 7,00 EUR
276/8

Paintings - 1968
276/83 (4Bl)A

Price: 30,00 EUR
276/83 (4Bl)A

Paintings - 1968
276/83 (4)B

Price: 30,00 EUR
276/83 (4)B

Classic - 1969
276/80 A/B

Price: 12,00 EUR
276/80 A/B