Railways - 1998
289/93+Bl.17

Price: 8,00 EUR
289/93+Bl.17

Mexico 70 - 1970
Bl.62

Price: 4,00 EUR
Bl.62

Paintings - 1967
290/5

Price: 6,00 EUR
290/5

Mexico 70 - 1970
Bl.62 A/B

Price: 10,00 EUR
Bl.62 A/B

Scouting - 1969
291 (2)A/B

Price: 20,00 EUR
291 (2)A/B

Organization - 1963
291/5

Price: 14,00 EUR
291/5

Apollo - 1970
291/6A/B+Bl.63A

Price: 20,00 EUR
291/6A/B+Bl.63A

Apollo - 1970
291/6 (6LuxBl)

Price: 18,00 EUR
291/6 (6LuxBl)

Oman - 1986
292

Price: 6,00 EUR
292