Mexico 68 - 1969
219/25 (7LuxBl)

Price: 50,00 EUR
219/25 (7LuxBl)

Tourism - 2000
219/21+Bl.23

Price: 6,00 EUR
219/21+Bl.23

Heritage - 1981
219/20 (4Bl)

Price: 50,00 EUR
219/20 (4Bl)

Melbourne 56 - 1956
219/20

Price: 12,00 EUR
219/20

Butterflies - 1971
219/25 Sarawak

Price: 15,00 EUR
219/25 Sarawak

Kathiri State - 1968
220/2A+B

Price: 25,00 EUR
220/2A+B

Bangladesh - 1984
220/2

Price: 8,00 EUR
220/2

Space - 1968
Bl.25

Price: 14,00 EUR
Bl.25

London 66 - 1966
Bl.41A

Price: 8,00 EUR
Bl.41A