Pakistan - 1982
564/5

Price: 6,00 EUR
564/5

New Caledonia - 1975
567/8

Price: 8,00 EUR
567/8

Seychelles - 1984
570

Price: 4,00 EUR
570

Seychelles - 1985
588/91

Price: 6,00 EUR
588/91

Tuvalu - 1991
595/8

Price: 10,00 EUR
595/8

St. Pierre & Miqeuelon - 1990
596(KB)

Price: 30,00 EUR
596(KB)

St. Vincent Grenadin. - 1988
597/604

Price: 7,00 EUR
597/604

Liban - 1957
597/600

Price: 10,00 EUR
597/600

Mauritius - 1985
605/8

Price: 12,00 EUR
605/8