Audubon (158)Kingfisher (11)Sea (24)
Birds of prey (154)Owls (146)Water Birds (127)
Ducks (45)Parrots (131)
Hummingbird (42)Penguins (86)

Afghanistan - 1968
1021/3

Price: 12,00 EUR
1021/3

India - 1985
1021

Price: 10,00 EUR
1021

Bahamas - 1999
1022/6

Price: 10,00 EUR
1022/6

Korea South - 1976
1025/6+44/5+52/3+58/9+66/7

Price: 20,00 EUR
1025/6+44/5+52/3+58/9+66/7

Qatar - 1993
1025/8

Price: 12,00 EUR
1025/8

Liberia - 1977
1025/30+Bl.85

Price: 12,00 EUR
1025/30+Bl.85

Grenada - 1980
1026/9

Price: 6,00 EUR
1026/9

Grenada - 1980
1026/9+Bl.89

Price: 12,00 EUR
1026/9+Bl.89

Trinidad & Tobago - 2012
1026/7

Price: 40,00 EUR
1026/7