French Polynesia - 1974
186

Price: 8,00 EUR
186

South Georgie - 1990
186/9

Price: 17,00 EUR
186/9

South Georgie - 1990
186/9

Price: 6,00 EUR
186/9

Tonga - 1978
D 186/8

Price: 22,00 EUR
D 186/8

Whales - 1997
Bl.124

Price: 5,00 EUR
Bl.124

Australia - 1948
187/90

Price: 140,00 EUR
187/90

Christmas Islands - 1984
187/91

Price: 4,00 EUR
187/91

French Polynesia - 1974
187/91

Price: 150,00 EUR
187/91

Arctica & Antarctica - 2011
187/94+Bl.6

Price: 20,00 EUR
187/94+Bl.6