Sport - 2009
1922/35

Price: 50,00 EUR
1922/35

Australia - 2000
1924/7

Price: 7,00 EUR
1924/7

New Zealand - 2001
1924/9(KB)

Price: 45,00 EUR
1924/9(KB)

Royalties - 2000
Bl.35 I

Price: 8,00 EUR
Bl.35 I

Tourism - 2001
1924/32

Price: 14,00 EUR
1924/32

Royalties - 2000
1924/7+Bl.35+I

Price: 20,00 EUR
1924/7+Bl.35+I

Royalties - 2000
Bl.35+I

Price: 14,00 EUR
Bl.35+I

Tourism - 2001
1924/9+Bl.126

Price: 16,00 EUR
1924/9+Bl.126

Ships - 2013
1927+Bl.69

Price: 10,00 EUR
1927+Bl.69