Wallis & Futuna - 1962
199

Price: 10,00 EUR
199

Meteorology - 1992
199/202

Price: 10,00 EUR
199/202

Butterflies - 1990
199/202

Price: 4,00 EUR
199/202

French Polynesia - 1975
201

Price: 8,00 EUR
201

Solomon Islands - 1971
201/4

Price: 6,00 EUR
201/4

Tokelau - 1994
201/8

Price: 12,00 EUR
201/8

Ships - 1967
201/4

Price: 2,00 EUR
201/4

Cook - 1935
201 A+C

Price: 80,00 EUR
201 A+C

Niue - 1978
202/7+Bl.7

Price: 7,00 EUR
202/7+Bl.7