Micronesia - 1989
142/53

Price: 20,00 EUR
142/53

French Polynesia - 1971
143/4

Price: 30,00 EUR
143/4

Tonga - 1976
D 144/6

Price: 12,00 EUR
D 144/6

Geology - 1987
144/7

Price: 4,00 EUR
144/7

Shells & Corals - 1989
144+6D

Price: 7,00 EUR
144+6D

Shells & Corals - 1989
144+6 (3MH)

Price: 30,00 EUR
144+6 (3MH)

Australia Ant.Terr - 2001
145/8

Price: 7,00 EUR
145/8

French Polynesia - 1971
145/9

Price: 70,00 EUR
145/9

World War - 1968
145/8

Price: 4,00 EUR
145/8