South Georgie - 1998
264/9

Price: 12,00 EUR
264/9

Wallis & Futuna - 1975
264

Price: 14,00 EUR
264

Niuafo´ou - 1994
264/8

Price: 16,00 EUR
264/8

French Antarctica - 1990
265

Price: 3,00 EUR
265

Palau - 1989
265/8

Price: 7,00 EUR
265/8

Micronesia - 1993
265/72 KB

Price: 10,00 EUR
265/72 KB

Christmas Islands - 1988
266/9

Price: 4,00 EUR
266/9

French Antarctica - 1990
266

Price: 3,00 EUR
266

Pitcairn - 1985
266/9

Price: 5,00 EUR
266/9