Australia - 1992
1314/7

Price: 4,00 EUR
1314/7

New Zealand - 1993
1314 (10)

Price: 7,00 EUR
1314 (10)

Dogs - 2003
1314

Price: 4,00 EUR
1314

Prehistoric animals - 1993
1314 MH

Price: 7,00 EUR
1314 MH

Prehistoric animals - 1993
1314/9+Bl.39

Price: 10,00 EUR
1314/9+Bl.39

Prehistoric animals - 2006
1315/22

Price: 12,00 EUR
1315/22

Prehistoric animals - 2006
1315/22 (4Bl)

Price: 40,00 EUR
1315/22 (4Bl)

Flora-Fauna - 1994
Bl.20

Price: 18,00 EUR
Bl.20

Cook Islands - 1990
Bl.198/201

Price: 17,00 EUR
Bl.198/201