Micronesia - 1989
128/31

Price: 7,00 EUR
128/31

French Polynesia - 1971
128

Price: 10,00 EUR
128

Flora-Fauna - 1985
128/31 GP

Price: 25,00 EUR
128/31 GP

Illustrations - 1979
Bl.14/6 II

Price: 8,00 EUR
Bl.14/6 II

South Georgie - 1985
129/32

Price: 12,00 EUR
129/32

Sport - 1971
129/32

Price: 35,00 EUR
129/32

Money - 1974
D 129/31

Price: 15,00 EUR
D 129/31

Pitcairn - 1973
130/4

Price: 10,00 EUR
130/4

French Polynesia - 1971
130/1

Price: 12,00 EUR
130/1