French Polynesia - 1971
130/1

Price: 12,00 EUR
130/1

Ships - 1985
131/3

Price: 3,00 EUR
131/3

Micronesia - 1989
132/41

Price: 9,00 EUR
132/41

British Antarctica - 1986
132/5

Price: 9,00 EUR
132/5

French Antarctica - 1979
132

Price: 6,00 EUR
132

Animals - 1979
132 (4Bl)

Price: 30,00 EUR
132 (4Bl)

Flowers - 1971
133/5

Price: 8,00 EUR
133/5

Cocos Islands - 1985
134/6

Price: 6,00 EUR
134/6

Shells & Corals - 1987
134/9

Price: 4,00 EUR
134/9