Australia - 1991
1253/6

Price: 4,00 EUR
1253/6

New Zealand - 1992
1254/60

Price: 6,00 EUR
1254/60

New Caledonia - 2001
1255/7

Price: 6,00 EUR
1255/7

Butterflies - 2015
1255/8 GP

Price: 200,00 EUR
1255/8 GP

Butterflies - 2015
1255/8 (4Bl)

Price: 350,00 EUR
1255/8 (4Bl)

Butterflies - 2015
1255/8 (2)GP

Price: 400,00 EUR
1255/8 (2)GP

Butterflies - 2015
1255/62+Bl.99 (2SCAN)

Price: 300,00 EUR
1255/62+Bl.99 (2SCAN)

Butterflies - 2015
1255/62

Price: 180,00 EUR
1255/62

Cook Islands - 1988
1256/62+Bl.185/6

Price: 50,00 EUR
1256/62+Bl.185/6