Birds - 1991
1165+1182/4

Price: 4,00 EUR
1165+1182/4

Photography - 1989
1166/8

Price: 3,00 EUR
1166/8

Mix - 1991
1166/70

Price: 5,00 EUR
1166/70

Mix - 1991
1166/70 MH

Price: 6,00 EUR
1166/70 MH

Child - 2006
1166/7

Price: 9,00 EUR
1166/7

Vanuatu - 2002
1167/70+Bl.45

Price: 11,00 EUR
1167/70+Bl.45

Fiji - 2006
1167/70

Price: 8,00 EUR
1167/70

Vanuatu - 2002
1167/70+Bl.45

Price: 10,00 EUR
1167/70+Bl.45

New Caledonia - 1999
1167+91

Price: 4,00 EUR
1167+91