Australia - 1990
1139---1224

Price: 14,00 EUR
1139---1224

Australia - 1989
1139/45

Price: 4,00 EUR
1139/45

Fiji - 2005
1140/3

Price: 8,00 EUR
1140/3

Fiji - 2005
1140/3 (4Bl.)

Price: 30,00 EUR
1140/3 (4Bl.)

New Zealand - 1990
1140/3

Price: 5,00 EUR
1140/3

Tonga - 1990
1140/3

Price: 10,00 EUR
1140/3

Papua New Guinea - 2004
1140/5

Price: 8,00 EUR
1140/5

Insects - 2005
1140/5 (10)

Price: 70,00 EUR
1140/5 (10)

Palau - 1996
1142/53

Price: 15,00 EUR
1142/53