Roses - 1997
1616/7

Price: 2,00 EUR
1616/7

Automobiles - 1997
1618/21

Price: 4,00 EUR
1618/21

New Zealand - 1997
1621/7

Price: 8,00 EUR
1621/7

Automobiles - 1997
1622/MH112

Price: 10,00 EUR
1622/MH112

Horses - 1997
1626/9

Price: 4,00 EUR
1626/9

Tonga - 2002
1627/30+Bl.43

Price: 16,00 EUR
1627/30+Bl.43

Tonga - 2002
1627/30

Price: 8,00 EUR
1627/30

Marshall Islands - 2002
1629/32

Price: 4,00 EUR
1629/32

Marshall Islands - 2002
1629/32 KB

Price: 16,00 EUR
1629/32 KB